25 juni 2012

Behöver Arbetsförmedlingen konkurrens?

Det kommer många signaler om att AF inte klarar sitt uppdrag, att man trots ökade anslag fortfarande bara förmedlar ett (1) jobb per förmedlare och månad...De nya etableringslotsarna som skall ta hand om nyanlända fungerar lika illa, till och med ännu sämre sägs det, och kommuner som tidigare har gjort ett mycket bra jobb (som ex Nora) med dessa  personer tillåts nu inte längre konkurrera med AF.

En klart bättre verktygslåda för att komma tillrätta med den höga arbetslösheten bland våra ungdomar och våra invandrare vore att tillåta fler aktörer än AF. Inte bara jag utan även andra diskuterar i samma termer. Låt företag och organisationer som t.ex. fackföreningar och bemanningsföretag vara med och konkurrera om uppdragen. Det skulle kunna ge oss nischade arbetsförmedlingar och framförallt bättre track record än ett jobb/förmedlare...
I Australien har man öppnat upp systemet så att fler aktörer får vara med och bidra. Det har inneburit skillnad, men är givetvis inte en lika enkel och riktad insats som etableringslotsar utan en generell förändring av hur arbetsmarknaden faktiskt fungerar. 

Vi måste komma tillrätta med den missmatch som fortfarande finns på arbetsmarknaden - människor går utan arbete men företagen skriker efter kompetenta medarbetare. AF:s rykte bland företagen är inte heller det bästa då företagarna upplever att de inte får den sakkunniga hjälp de behöver därifrån.
Med mina erfarenheter från bemanningsföretag vet jag att det som måste till är att  matcha arbetsgivare med arbetstagare, så enkelt och samtidigt så svårt. Det är bemanningsföretagens affärsidé och den är framgångsrik. Bemanningsbranschen är duktig på att anställa både ungdomar och människor med ickesvenska namn...

Du kan läsa mer om ämnet här och här

2 kommentarer:

Mimmi sa...

Har också jobbat med bemanning som rekryteringskonsult. Och du har absolut rätt!

deeped sa...

Fast det stora problemet är en faktisk avsaknad av kompetens. Det hjälper inga matchningar mot utan att se till att utbilda fler på ett sätt att man kan ta fler jobb.