09 juni 2012

Barnens rätt till förskola...

Familjen anno 2012 kan se ut på många olika sätt, familjen står stark men ser annorlunda ut idag än på sextio- sjuttio- och åttiotalet.

Förskolan är numera allmän från det barnet fyller tre år vilket innebär att barnet har rätt till femton timmar varje vecka i förskolan. Förskolan har en egen läroplan och förskolan är en egen skolform där förskollärarna har det pedagogiska ansvaret. Förskolan har ett tydligt ansvar för barns språkutveckling och uppdraget är att lära genom barnens lek. På så sätt får barnen möjlighet att lära och utvecklas inför skolstarten. Läs mer om Folkpartiets syn på förskolan här.

Förskolan utgår från barnperspektivet, inte från föräldraperspektivet. Det handlar i första hand om barnens rätt till förskolan, inte om vuxnas rätt att lämna barnen där. Däremot är fortfarande föräldrar de viktigaste i barnens liv, därför är det även tydliggjort i barnkonventionen att föräldrar har ansvaret för barns utveckling och uppfostran, att föräldrar ska ge barnet råd och vägledning och att barnen är ett gemensamt ansvar och att barnets bästa ska sättas i främsta rummet av föräldrarna.

För de barn som inte har föräldrar som klarar detta blir förskolan ännu viktigare. Just för dessa barns skull är det viktigt att rätten till förskola är barnens rättighet, inte föräldrarnas rättighet.

Inga kommentarer: