21 juni 2012

Är kyrkan framtidens välfärdsaktör?

Nu när kyrkan är skild från staten så finns inte några hinder för kyrkan att använda skattemedel för att konkurrera med kommunernas verksamheter. I Örebro finns redan ett seniorboende som drivs i kyrkans regi, och i Sollentuna planerar församlingen för att bygga ett seniorboende.

På boendet Laurentiusgården i Örebro finns en husmor och en diakon som resurser för de boende. Man kan dock inte vara alltför sjuk för att bo där då tanken är att de boende ska klara sig själva eller med hemtjänstens hjälp.

Än så länge är det inte så många församlingar som valt att satsa på att vara en aktör på välfärdsområdet. Nu utreds det dock om kyrkan, som ofta har rejäla ekonomiska muskler, ska bli en tyngre spelare på välfärdens område. En utredning har tillsatts som skall vara klar hösten 2013 och förhoppningsvis ge svar på kyrkans socialpolitiska profil skall stärkas med en satsning på sjuk- och äldrevård, äldreomsorg, skolor, seniorboenden och särskilda boenden för funktionsnedsatta.

Personligen välkomnar jag kyrkan som en aktör på detta område. Kyrkan behöver finna nya vägar för att möta människor och det här kan vara en väg att trampa upp, inte minst med tanke på de diskussioner om värdegrund som pågår inom välfärdssektorn generellt och äldreomsorgen speciellt.

Inga kommentarer: