08 juni 2012

Dags att utvisa Syriens ambassadör?

Ett år har gått sedan upproret i Syrien startade, ett år av ofattbart våld. Mer än tretton tusen människor har fått sätta livet till medan världen stillatigande tittar på när Assadregeringen utövar våld mot sina medborgare.
FN:s säkerhetsråd är lamslaget eftersom Kina och Ryssland lägger in sitt veto mot åtgärder som skulle kunna förhindra fortsatta massakrer av civila. På DN:s hemsida kan du idag se fruktansvärda bilder.

Kvinnor och barn avrättas kallblodigt för att regimen ska kunna sitta kvar vid makten, varje dag finns på sociala medier bildbevis på vad som sker. När ska den syriska regimen börja att lyssna på omvärldens protester?
Två av Folkpartiet liberalernas riksdagsledamöter menar nu att Sverige bör utvisa Syriens ambassadör för att på ett tydligt sätt markera vårt ogillande med det som Assadregeringen utsätter civilbefolkningen för!

Inga kommentarer: