03 juni 2012

Djävulen sitter inte i detaljerna utan i helikoptern...Det sägs att djävulen sitter i detaljerna. Jag vill dock hävda att det inte gäller för politiken, där gäller istället helikopterperspektivet...

Jag menar inte att det är fel att ta medborgarnas parti i en fråga men detta måste sedan de politiska partierna göra politik av. Inte gå in i detalj och försöka göra det jobb som tjänstemännen ansvarar för. Annars skickar vi bara signalen att vi inte litar på tjänstemännen...eller hur? Oavsett om man sitter i majoritet eller opposition kan man alltid lyfta luren och få svar på en fråga om det är något man undrar över.

Att ha starka åsikter om hur den direkta verksamheten i en skola, på ett äldreboende eller på ett bibliotek bedrivs är INTE politik. Politiken ska tala om vad och professionen bestämmer hur.
Exempel - politiken ska skapa förutsättningar att driva ett äldreboende, men ska däremot inte lägga sig i hur den dagliga verksamheten bedrivs så länge den drivs utifrån de strategiska mål och kvalitetskrav som politiken har satt upp.
Dessutom finns idag ett rejält antal nationella styrdokument att förhålla sig till som både verksamhet och lokalpolitiker. Ingen kommun är en ö utan existerar i ett sammanhang.

Helhetsperspektivet måste vara överordnat särintresset...

Inga kommentarer: