02 juni 2012

Inga vinster för friskolor...?

Nu höjs rösterna för att friskolor inte ska få gå med vinst. Efter att ett antal missförhållanden upptäckts så blir det lätt så att alla friskolor eller privat drivna äldreboenden nu dras över en kam. LO- kongressen tog nyligen beslut om att inga verksamheter som drivs med skattemedel ska få gå med vinst, ett beslut helt i strid - än så länge - med den socialdemokratiske partiledarens inställning.

Min fråga är hur ska vi i så fall tänka när vi lägger ut verksamheter på entreprenad såsom sophämtning och snöskottning? När vi handlar upp asfaltering av vägar? Ska de företag som svarar på en offentlig upphandling inte heller få gå med vinst? Det måste i rimlighetens namn bli konsekvensen av detta, eller?

Aktiebolagslagen ställer krav på vinstsyfte i bolag, men ett vinstuttag i ett seriöst bolag, oavsett bransch, sker efter att nödvändiga investeringar har gjorts i verksamheten. I en friskola handlar det om böcker, lärartjänster, bibliotek, speciallärarresurser osv. enligt de styrdokument som även friskolan måste förhålla sig till.
På ett äldreboende handlar det om andra resurser, mest naturligtvis medarbetare som tar hand om dem som finns på boendet så att de får en kvalitetsmässig bra och trygg omsorg.

Släng inte ut barnet med badvattnet...

Inga kommentarer: