20 juni 2012

Ska vi bara anpassa oss till urbaniseringen?Läser i Dagens Samhälle om Maria Rankka, VD på Stockholms Handelskammare, och hennes uttalande om att vi som bor utanför storstadsområden måste anpassa oss till urbaniseringen. Hela Sverige kan inte leva, säger Maria Ranka.

Stockholms län har 22 procent av Sveriges befolkning, står för 31 procent av Sveriges BNP och svarar för drygt 50 procent av statens direkta skatteintäkter. (Källa Dagens Samhälle nr 22).

Jag förundras över hennes totala brist på förståelse för att urbaniseringen och inflyttningen till Stockholm dränerar stora delar av Sverige på kompetens och arbetskraft. Självklart undrar jag om hon har kontakter och/eller har hört talas om organisationen "Hela Sverige ska leva"?

I ett tidigare nummer av Dagens Samhälle intervjuades Ronny Svensson, sekreterare på organisationen Småkom, en intresseorganisation för små kommuner. Hans argument att alla investeringar idag styrs till Sveriges storstadsområden avfärdar Maria Rankka helt med hänvisning till att vi har en landsbygdsminister men ingen storstadsminister i Sverige...

Däremot erkänner hon att Stockholms Handelskammare är en lobbyorganisation och att det var mycket länge sedan hon besökte en kommun med mindre än 10 000 invånare...

Inga kommentarer: