18 juni 2012

Till periferins försvar

Britt-Marie Lövgren är ledamot av Folkpartiet liberalernas partistyrelse, gruppledare och kommunpolitiker i Umeå och Fp:s representant i EU:s regionkommitté (här kan du läsa vad regionkommittén gör).

Britt-Marie menar att det är dags att starta ett nätverk inom partiet som försvarar de mer perifera delarna av Sverige och tar tydlig ställning för att Folkpartiet inte bara skall fokusera på storstadsperspektiven, som så ofta är fallet.
- Som det mest EU-positiva partiet kan vi inte ha en så restriktiv EU-politik så att vi ställer oss bakom regeringens vilja att strama in på EU:s strukturfonder och istället ger det mesta stödet till de fattigaste EU-länderna, säger Britt-Marie Lövgren.

Den sammanhållningspolitik som drivs i EU bör vara något vi värnar om och utvecklar istället för att som nu avveckla, menar hon vidare.
Sammanhållningspolitikens betydelse för att få en folklig förankring och en acceptans för EU-projektet får inte underskattas. De olika fonder som länder och regioner kan söka medel ur utgör drygt en tredjedel av EU:s budget, arbetet är demokratiskapande och ger människor en chans att lära känna varann över landsgränserna.

Idag bor 86 procent av Sveriges befolkning i storstadsregioner. Det är en utveckling som inte är någon bra lösning för landet som helhet. Orter och regioner dräneras på människor och kunskap vilket inte är hållbart ur ett långsiktigt perspektiv.
Sverige måste utvecklas även utanför Stockholm, eller "hela Sverige ska leva" en slogan för den organisation som mobiliserar det lokala utvecklingsarbetet, (info om dem kan du hitta här.)

Jag tycker att Britt-Maries idé om att starta ett nätverk för att driva frågan om periferi kontra centrum och synen på sammanhållningspolitiken inom EU är en mycket klok tanke, det finns ett tydligt behov i det storstadsfixerade Folkpartiet, och ställer mig bakom den!

Inga kommentarer: