10 juni 2012

LOV eller RUT i Nora?

Valfrihet verkar inte vara något som den nya majoriteten i Nora anser att medborgarna har behov av. Gemensamt har de beslutat att backa från det beslut som tidigare tagits i fullmäktige. Att socialdemokraterna & vänstern inte är vänner av valfrihet är inget nytt, att däremot moderaterna faller till föga i en av sina paradgrenar måste svida i skinnet för både aktiva moderater och moderaternas väljarkår.

Samtidigt som jag nås av ovanstående besked får jag information om att valfrihet i hemtjänsten blir dyrare för de som väljer att köpa tjänsterna via LOV än om de köper tjänsterna via RUT. RUT-avdraget ger ju femtio procents rabatt och skulle enligt mina källor betyda att kostnaden minskar från ca 300:- till ca 150:-.
Det är ju en stor skillnad för konsumenten och jag ställer mig då frågan om vad som är bäst ur konsumentperspektivet - LOV eller RUT? Ska vi verkligen driva frågan om LOV om det visar sig att konsumenten gynnas av RUT?
Vi pratar bara servicetjänsterna i detta skede i Nora, kanske är det bättre att gynna tillväxten av RUT-företag? Vad tycker du?

1 kommentar:

Anonym sa...

Hur kan det komma som en överraskning? Det har varit ett av de starkaste argumenten till varför den här "reformen" är onödig.