24 juni 2012

Kommunens uppföljningsansvar

Alla Sveriges 290 kommuner har ett uppföljningsansvar. Det ansvaret innebär att det är kommunens skyldighet att ha koll på var alla ungdomar upp till 20 år befinner sig. Dvs. går de i gymnasiet, jobbar de, har de praktikplats någonstans, ja var finns de och har de en meningsfull sysselsättning...

Detta uppföljningsansvar är olika kommuner olika duktiga på att göra verkstad av, vilket är sorgligt. I Nora finns det en särskild ungdomssamordnare som ansvarar för dessa kontakter och som gör ett mycket bra arbete. Idag i Sverige finns alltför många ungdomar som inte har genomgått en fullständig gymnasieutbildning vilket gör det mycket svårt att kunna bli självförsörjande. Det finns även tydliga varningssignaler om att alltför många unga inte mår psykiskt och fysiskt bra och av den anledningen kommer att ha svårt att klara ett heltidsarbete i sitt vuxenliv.

Skolverket har påpekat att det finns kommuner som brister i det kommunala uppföljningsansvaret. Nu tillsätter regeringen en utredning för att komma tillrätta med problematiken med kommuner som inte tar sitt ansvar. Ytterst handlar det om att ta ansvar för att denna grupp unga inte hamnar i ett permanent och nedbrytande utanförskap.

På temagruppen "Unga i arbetslivets" hemsida kan jag läsa att mer än 100 000 unga behöver hjälp med att påbörja studier, få ett jobb eller hjälp med att söka ett jobb. Det är ett stort arbete som måste göras för att ge alla dessa ungdomar möjlighet att förverkliga drömmen om ett vuxenliv.

Inga kommentarer: