13 juni 2012

Alla gillar Folkpartiets skolpolitik

Folkpartiet liberalerna har i årtionden drivit skolfrågan och gjort den till sin paradgren. Förra året infördes en ny skollag, en ny läroplan för förskola, grundskola och gymnasium. Trots detta fortsätter elever att gå ut både grund- och gymnasieskolan med icke godkända betyg vilket kan vara svårt att förstå.
Skolan är en gigantisk organisation som det tar tid att reformera och de första eleverna som utbildas enligt den nya läroplanen började skolan förra hösten och har precis lämnat årskurs 1. Det kommer alltså att ta lång tid innan vi ser resultat långsiktigt utifrån Folkpartiets och regeringens förändringar av skolpolitiken.

Fortfarande klarar en tredjedel av eleverna inte gymnasiet på tre år, fortfarande lämnar fler än 12 000 elever våra grundskolor utan att ha tillräckliga betyg för att komma in på en gymnasielinje. Det är resultatet av den skolpolitik som Socialdemokraterna drivit under många år. Något som aldrig kan accepteras, ett stort svek mot alla elever som drabbas och naturligtvis förödande för unga människors framtidsdrömmar. 

Det är glädjande att nu i stort sett alla partier har anammat Folkpartiet liberalernas skolpolitik. Även de som tidigare ansvarade för det vi brukar kalla flumskolan, dvs. Socialdemokraterna, har ändrat ståndpunkt och förstått vikten av kunskapskrav, tydliga mål och uppföljning. På Dagens Nyheters debattsida skriver Socialdemokraterna idag om kortat sommarlov som en insats för de elever som inte når kunskapsmålen. Det presenteras som ett socialdemokratiskt nytänkande...

Sommarskola har funnits i Nora de senaste tre åren och erbjuds ännu så länge alla i årskurs nio som inte klarat kunskapskraven.
Folkpartiet liberalerna i Nora anser att sommarskola bör utvidgas så att elever from det år de lämnar årskurs 3 får en möjlighet att läsa in det som på den nivån är kunskapskrav. Det är inte meningen att vår 7-9 skola ska ta emot elever som behöver börja med att lära sig skriva, räkna och läsa. Sådan kunskap skall förvärvas mycket tidigare för att säkerställa att målen i läroplanen nås och för att ungdomarna skall kunna nå sina drömmars mål.


Inga kommentarer: