14 juni 2012

Skyddet för utsatta barn är starkt i Nora
Förra sommaren i Almedalen presenterade Barnombudsmannen de intervjuer som man genomfört med barn och unga som placerats av socialtjänsten i Sveriges kommuner. Det var i många fall en beklämmande läsning. De här berättelserna har använts som underlag för det förslag som idag lämnas om hur socialtjänstens arbete för utsatta barn kan förbättras på flera punkter.

I den lagrådsremiss som lämnas av regeringen föreslås en hel rad med förbättringar för att stärka skyddet kring våra mest utsatta barn - de barn där föräldrarna inte förmår, av olika anledningar, att ge en trygg uppväxt- och där kommunens socialtjänst måste träda in i föräldrarnas ställe. Inslag från svt här

Jag är glad över att det mesta som lagrådsremissen föreslår redan är ett etablerat arbetssätt på socialtjänsten för barn och unga i Nora.

Nedan nämner jag tre exempel:

  • I lagrådsremissen finns förslag på en rad förbättringar varav en tydlig uppföljning och en egen socialsekreterare för varje barn, en namngiven person som barnet alltid kan kontakta. Socialsekreteraren är ansvarig för täta kontakter med barnet, ansvar för att skolgång och hälsovård fungerar bra. Detta arbetssätt har införts under första halvåret i Nora. 
  • Ett förslag på att utredning och utbildning skall tillhandahållas för jour- och familjehem, även detta finns hos oss i Nora. I tillägg till detta görs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
  • Även den uppsökande verksamheten som lagrådsremissen talar om finns i Nora, via skola och fritidsgård vet unga var och hur de kan komma i kontakt med socialtjänsten. Givetvis tar vi även hänsyn till barns egna förslag till lösningar
Dessutom kommer nu en webbaserad tjänst att startas "Barntjänsten på nätet" där bestämmelserna i Socialtjänstlagen SOL, och Lagen om Vård av Unga LVU, skall presenteras på ett lättfattligt sätt. Kontroll och uppföljning blir andra viktiga kontrollstationer på vägen mot en säkrare kvalitet i arbetet med barn och unga.

En barndom går aldrig i repris och när samhället griper in och placerar barn som far illa är det viktigt att säkerställa att ingenting går fel.

Du kan läsa en rapport om vad Folkpartiet anser i frågan här.

1 kommentar:

Anonym sa...

Det känns bra att läsa det du berättar. vi behöver också de positiva berättelserna. Bb