23 november 2009

Frivilliga drogtester i Nora?

Har idag haft ett intressant möte med polis och social i Nora tillsammans med länets liberale riksdagsman Johan Pehrson. Problemen med droger, både alkohol och narkotika är tilltagande precis som antalet ungdomsbrott.
Ett stort problem är att polisen är underbemannad och inte kan möta behoven och de sociala satsningarna från kommunen. Nu senast i helgen gjorde polisen en utryckning akut till en fest, men hade inte kapacitet att meddela socialen enligt uppgift. Detta är givetvis inte acceptabelt ur ett medborgarperspektiv och ger inte socialen en chans att följa upp de ungdomar som var där, vilket underminerar deras viktiga arbete för att stävja ungdomsfylleriet och droganvändningen. Enligt uppgift från fritidsgården är ca 50 ungdomar i riskzonen, varav 25 riktigt allvarligt.

Så vad kan vi göra åt den här allvarliga situationen? Jag kan känna att vi behöver mobilisera både social, skola, polis, kyrkan och den ideella sektorn för att mota detta. Kan vi påbörja ett samtal med aktörer inom den ideella sektorn för att se vad de kan tänka sig att hjälpa till med?
Ska vi införa frivilliga drogtester på vår 7-9 skola i preventivt syfte?
Vuxna i olika konstellationer behöver vara ute för att "störa" så mycket som möjligt,visa att vi bryr oss. Att förtydliga föräldraansvaret är viktigt och då talar jag om alla föräldrar, inte bara de föräldrar vars barn är direkt inblandade i detta.
Vi vet att vi under ett antal år nu har stora ungdomskullar och vi behöver göra en satsning i Nora på ungdomarna för att stävja de ungdomsbrott och den droganvändning som polisen och socialen nu visar på innan det är för sent...
Har du idéer och tankar kring detta så kommentera på bloggen eller hör av dig på min mobil 070-374 7670

2 kommentarer:

Anonym sa...

Att det behövs göras något för Noras ungdom håller jag med om och tyvärr är problemen betydligt fler än droger och alkohol.

jag vet inte om jag tror på frivilliga drogtester, tro bara att det skulle gynna som som inte använder droger.

Anonym sa...

Bra att du som oppositionsråd tar detta problem på allvar. VIktigt att satsningarna görs i Nora innan det är för sent. Fortsätt ditt viktiga arbete!
Kanske kan frivilliga drogtester i 7-9 skolan vara ett bra hjälpmedel.
Madde